21 12 2021

همایش بین المللی قرآن کریم و زبان عربی

همایش بین المللی گروه زبان و ادبیات عربی با عنوان "المؤتمر الدؤلی الافتراضی للقرآن الکریم و اللغه العربیه" در روزهای چهارشبه 20 و پبجشبه 21 اسفند 1399 با مشارکت دانشگاه های مالایا و یونیزا از مالزی و دانشگاه های راپرین و سوران از اقلیم کردستان عراق برگزار خواهد شد. 

بر اساس آمار، تعداد 144 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این تعداد 125 مورد، پذیرفته شده و تعداد 19 مقاله نیز شرایط لازم پذیرش را احراز ننموده است. همچنین از مجموع مقالات ارسالی به دبیرخانه ، 68 مقال توسط استادان دانشگاه های خارج و 76 مقاله توسط استادان و پژوهشگران داخلی نگارش شده است.