معاونت آموزشی

مسعود دهقان
معاون آموزشی
دانشیار گروه زبان انگلیسی گرایش زبانشناسی همگانی
حوزه تخصص:  تحلیل گفتمان انتقادی، معنی شناسی شناختی، زبان شناسی فرهنگی، زبان شناسی حقوقی
http://research.uok.ac.ir/~mdehghan/
m.dehghan [at] uok.ac.ir

وظایف و رسالت معاونت آموزشی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدۀ زبان و ادبیات وظیفۀ برنامه ­ریزی اداره و هدایت تمام امور آموزشی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین­نامه­ های آموزشی را بر عهده دارد که برخی از آن وظایف به شرح ذیل است:
1. اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه سياست­ ها، مقررات و فرآیندهاي آموزش و تحصیلات تکميلي دانشکده، منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آئين­نامه­ هاي اجرایي مربوطه با رویکرد گسترش دوره ­هاي تحصیلات تکميلي
2. برنامه ­ریزي امور آموزشی و تحصیلات تکميلی با همکاري واحدهاي ذیربط و نظارت بر حسن اجراي وظایف واحدهاي وابسته و اجراي برنامه­ ها و فعاليت­ هاي آموزشي هر دانشکده و ارزیابي آن و ارائۀ گزارش الزام به هيأت ریيسۀ دانشکده
3. پایش و ارزیابي عملکرد آموزشي دانشجویان و اعضاي هيأت علمی و مدیران آموزشی واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتيجۀ ارزیابي به اعضاي هيأت علمي
4. اجراي دوره ­هاي كوتاه­ مدت آموزشی و ضمن خدمت
5. بررسی و اظهار­نظر در خصوص راه‌اندازی رشته‌ها، مقاطع، دوره‌ها و گروه‌های آموزشی جدید
6. اصلاح روش‌های کیفیّتی تدریس و فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در آموزش
7. ایجاد زمینۀ استفاده از فنّاوری‌های نوین و نرم‌افزارهای جدید و پیشرفته در فرآیندهای آموزشی
8. ایجاد زمینۀ رشد و توسعۀ دولت الکترونیک و خدمات غیر­حضوری در امور اداری حوزۀ آموزش
9. برنامه ­ریزي جهت تأمين امکانات و تخصيص اعتبار الزام جهت تعامل علمی-آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمينۀ مناسب جهت نيل به علم دیني و علوم انسانی اسلامی
10. برنامه­ ریزي آموزشي دانشکده در راستاي سند چشم­انداز، نقشۀ جامع علمی و آمایش سرزمين
11. اهتمام به برگزاري دوره­هاي توانمندسازي و دانش ­افزایي
12. ارزیابی و بازنگری محتواي سرفصل ­ها به منظور به روز­رسانی، كارآمدی اعضای هيأت علمی دانشکده، غنابخشي و ارزش­ مداري و ارائۀ پيشنهاد الزام به وزارتين حسب مورد
13. برنامه ­ریزی برای دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان
14. برنامه­ ریزي براي ارتقاي مهارت­هاي علمي-تخصصي دانشجویان جهت ورود به جامعه
15. نظارت و ارزیابي فرآیند اجرایی ­شدن نقشۀ جامع علمي كشور در دانشکده با هماهنگی وزارت متبوع

تاریخچه معاونت 

نام و نام خانوادگی از تا

ابراهیم بدخشان

1391

1394

پارسا یعقوبی

1394

1397

حسن سرباز

1398

1401

مسعود دهقان

1401

ادامه دارد