مجلات

دوفصلنامه   "مطالعات انتقادی ادبی" 

این نشریه علمی به حوزه ادبیات انگلیسی و نقد و نظریه ادبی اختصاص دارد و از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رتبه علمی "ب" و نمایه شده است. نشریه حاضر در پایگاه علوم جهان اسلام ISC و DOAJ و MLA نیز نمایه شده است. به کلیه مقالات منتشر شده نشریه کدهای DOI و DOR اختصاص داده میشود و در هر شماره ۱۲ پژوهش اصیل به همراه نقد کتاب و چکیده مقالات به زبان فارسی منتشر میشود. این نشریه به منظور معرفی و تحلیل آثار ادبیات کردی و فارسی برای مخاطبان بین المللی به نشر مقاله در ادبیات تطبیقی نیز می پردازد.
P-ISSN: 2676-699X
E-ISSN: 2716-9928
 

آدرس اینترنتی نشریه
آدرس ایمیل نشریه
cls@uok.ac.ir

دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی

دو ‌فصلنامه‌ی مطالعات ادب اسلامی بر اساس مجوز شماره 83508 مورخ 1400/06/22 مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حوزه‌های مختلف زبان و ادبیات عربی، با تمرکز بر ادب اسلامی و با هدف نشر پژوهش‌های مبتکرانه، علمی و اصیل در جهت تبیین، تفهیم و گسترش ابعاد مختلف ادبیات اسلامی به دو زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود.
گستره موضوعات مقالات این مجله در محورهای ذیل می‌باشد:
1. پژوهش‌های اصیل در زمینه متون شعری با رویکرد اسلامی در دوره‌های مختلف تاریخ ادبیات.
2. پژوهش‌های اصیل در زمینه متون نثری با رویکرد اسلامی در دوره‌های مختلف تاریخ ادبیات.
3. پژوهش در حوزه نقد و نظریه‌ ادب اسلامی
4. پژوهش در موضوعات مختلف ادبیات تطبیقی اسلامی
https://jilr.uok.ac.ir/