Faculty Profile

خلیل کهریزی
تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

خلیل کهریزی

دانشکده زبان و ادبیات / گروه زبان و ادبیات فارسی

Home Faculty

تماس

رایانامه: kh.kahrizi [at] uok.ac.ir
تعداد بازدید: 409