Faculty Profile

تیمور مالمیر
تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

تیمور مالمیر

دانشکده زبان و ادبیات / گروه زبان و ادبیات فارسی

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: زبان و ادبیات فارسی، 1375 ← 1379
  • کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فارسی، 1371 ← 1375
  • کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، 1366 ← 1370

تماس

رایانامه: t.malmir [at] uok.ac.ir
تعداد بازدید: 3232