Faculty Profile

عبدالله رسول نژاد
تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

عبدالله رسول نژاد

دانشکده زبان و ادبیات / گروه زبان و ادبیات عرب

Research Faculty

ارتباط با صنعت

 1. نقش و جایگاه علمای کرد در زمینه ی روایت، تدوین و شرح و تفسیر احادیث نبوی
  2014
 2. نقش کردها در زبان و ادب عربی از دوره ی عثمانی تا معاصر
  2009
 3. تحلیل و بررسی سروده های عربی خاقانی
  2007
 4. ارزیابی درونی گروه زبان وادبیات عرب
  2005